strona głowna
 


O firmie
Na Świecie
Branże EJOT
Produkty EJOT
Praca
Artykuły prasowe
Logistyka (SCM)
Certyfikaty
Kodeks postępowania
Do pobrania 

 Kontekst organizacji

EJOT to rodzinne przedsiębiorstwo przemysłu przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych wnoszące wkład w ochronę środowiska i przyrody. Życzliwą wolą właścicieli jest wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w poszczególnych lokalizacjach grupy, dlatego od wielu lat certyfikacja w zakresie ochrony środowiska według normy DIN 14001 jest standardową praktyką w EJOT. Zgodnie z normą organizacja określiła strony zainteresowane znaczące dla Systemu Zarządzania Środowiskowego, istotne potrzeby i oczekiwania tych stron, a następnie wyznaczyła, które z tych potrzeb i oczekiwań staną się wiążącymi zobowiązaniami dotyczącymi zgodności.

Ponadto, w EJOT Polska zostały zidentyfikowane czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu działania organizacji oraz takie, które wpływają na zdolność przedsiębiorstwa do osiągnięcia zaplanowanych wyników wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Strony zainteresowane
Stronami zainteresowanymi, istotnymi dla Systemu Zarządzania Środowiskowego w EJOT są wewnątrz organizacji wszyscy pracownicy, kierownicy działów oraz Zarząd. Zewnętrznymi stronami zainteresowanymi są nasi klienci, dostawcy, EJOT Holding, a także różne instytucje na szczeblu państwowym (GUS, organizacja odzysku opakowań, CRO, KOBiZE, dostawcy mediów, nadleśnictwo), wojewódzkim ( Urząd Marszałkowski, WIOŚ, PIP) i lokalnym ( ZUS, Sanepid PPIS, Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji).

Wiążące zobowiązania dotyczące zgodności
Na podstawie wymagań istotnych stron zainteresowanych organizacja wyznaczyła wiążące zobowiązania. Ważną częścią naszej strategii jest ochrona klimatu. Naszym celem jest poprawa komunikacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi grupami interesariuszy, a także zaszczepienie myślenia w zakresie ochrony środowiska we wszystkich naszych obszarach działalności, produktach i usługach oraz ciągłe monitorowanie i redukcja natężenia emisji gazów cieplarnianych. Niezwykle istotne jest dla nas również bezpieczeństwo prawne, włącznie z kodeksem postępowania dla wszystkich spółek grupy, oraz spełnianie wszelkich urzędowych wymagań wynikających z decyzji czy pozwoleń.

Zakres Systemu Zarządzania
W EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. określone zostały również granice i możliwości zastosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego.
Zakresem Systemu Zarządzania dla lokalizacji EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest rozwój i produkcja elementów z tworzyw sztucznych i kompleksowych grup montażowych.
Wszystkie działania, wyroby i usługi organizacji objęte tym zakresem są włączone do Systemu Zarządzania Środowiskowego.
© Copyright EJOT 2020   Strona główna   Polityka Prywatności   Warunki sprzedaży towarów   Kontakt   Drukuj do góry
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji