strona głowna
 


O firmie
Na Świecie
Branże EJOT
Produkty EJOT
Praca
Artykuły prasowe
Logistyka (SCM)
Certyfikaty
Kodeks postępowania
Do pobrania

Login


 

 Polityka środowiskowa

Zobowiązanie
Dla zrównoważonej ochrony naszego środowiska, jak i dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi konieczne jest, aby podczas tworzenia wartości w przedsiębiorstwie równocześnie uwzględnione zostało bezpieczeństwo, ekologia i interes ekonomiczny. Dbamy o stałą minimalizację emisji m.in. poprzez stosowanie w samochodach służbowych silników diesla z niską emisją CO2, wykorzystywanie energooszczędnych rozwiązań podczas modernizacji hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych. W procesach chłodzenia i w gospodarce ściekami postępujemy tak, aby chronić środowisko naturalne.Firma EJOT stworzyła koncepcję gospodarki odpadami, która zakłada zmniejszenie ich ilości oraz ich ponowne wykorzystywanie. Zapobiegamy zanieczyszczeniom gleby stosując powłoki zabezpieczające posadzki, jak również utrzymując wysoki stopień porządku i czystości w zakładzie.

Doskonalenie
Poprzez regularną kontrolę procesów zapewniamy ciągłą poprawę wszystkich działań pod kątem ich wpływu na ludzi i środowisko, a tym samym podwyższamy efektywność w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska. W firmie EJOT wszystkie środki dotyczące ochrony pracy i zdrowia są integralną częścią systemu środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Jakością. Wszelkie ulepszenia są wdrażane wspólnie z naszymi pracownikami. Pomysły klientów są rozważone i wdrażane w zgodzie z zasadami firmy EJOT.

Odpowiedzialność
Przestrzeganie przepisów prawnych, regulacji urzędowych i wymagań klientów jest obowiązkiem wszystkich pracowników, a zadaniem kierownictwa jest rozpoznawanie zagrożeń i wprowadzanie skutecznych działań zapobiegawczych. Sposób postępowania w sytuacji zagrożenia jest systematycznie trenowany z pracownikami oraz instytucjami publicznymi. Przy planowaniu nowych projektów człowiek i środowisko znajdują się w centrum uwagi.

Postanowienia
Wytyczone na podstawie wizji firmy EJOT cele środowiskowe są stosowane na wszystkich płaszczyznach przedsiębiorstwa i są stałymi częściami naszej obecności w internecie. Istniejące systemy EJOT, takie jak np. ciągłe doskonalenie, uwzględniają tematy związane z bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia i środowiska, a osiągane wyniki są sprawdzane i dokumentowane.

Zaufanie
Otwartą oraz wspólną wymianę doświadczeń oraz informacji z klientami, dostawcami, władzami oraz opinią publiczną w zakresie ochrony środowiska postrzegamy jako oczywistą.


© Copyright EJOT 2017   Strona główna   Działy EJOT   EJOT.de   Warunki sprzedaży towarów   Kontakt   Drukuj do góry
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji